IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

GALERIE

LEGISLATIVA

AKTUÁLNĚ

FAQ

NÁVŠTĚV

FAQ

Často kladené otázky.

1. Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?
2. Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?
3. Co bych měl od chovatele dostat?
4. Co potřebuji k cestování se psem ?

 

Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?

Při koupi pejska s PP máte 100% zaručenou povahu. Což znamená, že nikdy nenapadne žádného člověka !!!

Při koupi pejska s PP máte všechny výhody: Smlouva, kompletní Non-Stop chovatelský servis (pomoc s výchovou a výcvikem, doprovod na výstavy, pomoc s péčí o zdraví,  pomoc s výživou a mnoho dalšího), pomoc s výběrem chovatelských potřeb pro běžné denní využívání. Štěňátko je načipováno (z některých chovatelských stanic i s EUropasem a i s registrací v Národním registru majitelů zvířat), naočkováno, odčerveno.

Máte zaručeno, že je alespoň jeden rodič štěňátka testován na L-2-HGA a HC

(více informací o L-2-HGA a HC zde).

Rodiče mají stanoven genetický (DNA) profil. Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat

(více informací o genetickém (DNA) profilu zde).

Pakliže si pořídíte pejska bez PP tak Vám s 99% doma vyroste kříženec Pittbula a Stafordšírský bulteriér v tom určitě nebude. Nebudete mít zaručenou povahu a akorát se přidáte mezi ty majitele psů, kteří mají problémy s chováním svého pejska a tím podporujete naše úžasné zákonodárce pro tvorbu nesmyslných zákonů na zákaz různých plemen, která jsou v tom úplně nevinně. Pokud si všimnete při mediálních hrůzostrašných zprávách kdy pes napadl člověka tak to nikdy není pes s PP, ale vždy kříženec a pokaždé ve velmi nesprávných rukách. Proto si raději našetřete a nějaký ten čas vydržte než si budete moci pořídit tohoto vysněného kamaráda do rodiny.

 

Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?

Je několik možností:

1. Pořídíte si jednu z dostupných knih v Česku od pana Ing. Spiese nebo od pí. Volšické (Do všeobecných atlasů psů se vůbec nedívejte, je tam velice stručný, ale hlavně chybný a nepravdivý popis).

2. Pořídíte si cizojazyčné knihy v zahraničí a necháte si je přeložit.

3. Budete jezdit na výstavy psů a ptát se vystavujících majitelů a chovatelů Stafordšírských bulteriérů.

4. Nejlepší je kontaktovat nějakou chovatelskou stanici Stafordšírských bulteriérů, domluvit si nezávaznou návštěvu a jet se tam podívat. Uvidíte jak se se Stafíky žije a dozvíte se nejvíce. Uvidíte Stafíky v jejich přirozeném prostředí, jak se chovají, co od nich můžete očekávat a i chovatel má na vás více času než na nějaké výstavě psů.

 

Co bych měl od chovatele dostat ?

1. Kupní smlouva (nejdůležitější věc - pokud máte smlouvu tak můžete reklamovat)

2. Kompletní informace o výchově, výcviku, výživě a ostatních potřebách štěněte Stafordšírského bulteriéra.

3. Chovatel je povinnen vás seznámit se zdravotním stavem štěněte, popř. vás vezme k veterinárnímu lékaři, který provede prohlídku o které sepíše zápis o vyšetření a tento zápis dostanete ke smlouvě.

4. Očkovací průkaz nebo Pas zvířete - zde jsou uvedeny nacionále štěněte, datum očkování, odčervení a číslo čipu.

5. Průkaz původu psa - ten při odběru štěněte ještě nemá chovatel dodán z ČMKU, takže vám bude doručen ihned po obdržení z ČMKU.

6. Granulované krmivo pro přechod na vámi vybraný druh krmiva - cca. 1 kg

7. Kousek látky z pelíšku kde vyrůstal pro lepší adaptaci v novém domově.

8. A samozřejmě doklad o zaplacení.

 

Co potřebuji k cestování se psem ?

1. Identifikace psa - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označování je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Od 3. července 2011 musí být psi označováni mikročipem. Tetování u zvířat provedené před tímto datem je platné, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Vzhledem k různým výkladům tohoto nařízení Vám doporučujeme Vašeho miláčka označit mikročipem !!!

2. Pas zvířete v zájmovém chovu (EU pas) - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

3. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR.

4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - Pes, kočka nebo fretka musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere pověřený veterinární lékař nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do kterékoliv schválené laboratoře. Seznam schválených laboratoří je možné najít na stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být 0,5 MJ/ml. Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce před přesunem zvířete na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při zpětném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp. ověřenou kopii) s výsledky vyšetření. Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které absolvovalo toto vyšetření s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti předcházejícího očkování.
Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha je jedinou schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.
Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
vzteklina@svupraha.cz
www.svupraha.cz

Pokud by byl vzorek zasílán do České republiky ze třetí země, musí odesílatel předem požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz. Pro více informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.
Poznámka:
Při cestování s více než 5 psy, kočkami nebo fretkami, při obchodování s těmito zvířaty anebo pokud toto zvíře/ tato zvířata cestují bez doprovodu fyzické osoby, musí být doprovázena veterinárním osvědčením pro dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než 5 psů, koček nebo fretek do Unie. V těchto případech musí zvířata pocházet z vyjmenovaných třetích zemí nebo zemí uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010. Pro více informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.

k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml...

5. Ošetření proti echinokokóze (odčervení), ošetření proti klíšťatům - členské státy EU mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území některých státu EU.
- některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.
- Zde jsou odkazy na podmínky Velké Británie, Irska, Malty a Finska.

6. Další užitečné odkazy, které můžete potřebovat
- Cestování se zvířaty z České republiky do členských států EU
- Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních členských států EU
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
- Seznam vyjmenovaných třetích zemí v .PDF
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí
- Informace o podmínkách cestování s mláďaty psů, koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou na internetových stránkách Evropské komise.