IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

LEGISLATIVA

FAQ

FAQ

Často kladené otázky.

1. Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?
2. Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?
3. Co bych měl od chovatele dostat?
4. Co potřebuji k cestování se psem ?

 

Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?

Při koupi pejska s PP máte 100% zaručenou povahu. Což znamená, že nikdy nenapadne žádného člověka !!!

Při koupi pejska s PP máte všechny výhody: Smlouva, kompletní Non-Stop chovatelský servis (pomoc s výchovou a výcvikem, doprovod na výstavy, pomoc s péčí o zdraví,  pomoc s výživou a mnoho dalšího), pomoc s výběrem chovatelských potřeb pro běžné denní využívání. Štěňátko je načipováno (z některých chovatelských stanic i s EUropasem a i s registrací v Národním registru majitelů zvířat), naočkováno, odčerveno.

Máte zaručeno, že je alespoň jeden rodič štěňátka testován na L-2-HGA a HC

(více informací o L-2-HGA a HC zde).

Rodiče mají stanoven genetický (DNA) profil. Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat

(více informací o genetickém (DNA) profilu zde).

Pakliže si pořídíte pejska bez PP tak Vám s 99% doma vyroste kříženec Pittbula a Stafordšírský bulteriér v tom určitě nebude. Nebudete mít zaručenou povahu a akorát se přidáte mezi ty majitele psů, kteří mají problémy s chováním svého pejska a tím podporujete naše úžasné zákonodárce pro tvorbu nesmyslných zákonů na zákaz různých plemen, která jsou v tom úplně nevinně. Pokud si všimnete při mediálních hrůzostrašných zprávách kdy pes napadl člověka tak to nikdy není pes s PP, ale vždy kříženec a pokaždé ve velmi nesprávných rukách. Proto si raději našetřete a nějaký ten čas vydržte než si budete moci pořídit tohoto vysněného kamaráda do rodiny.

 

Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?

Je několik možností:

1. Pořídíte si jednu z dostupných knih v Česku od pana Ing. Spiese nebo od pí. Volšické (Do všeobecných atlasů psů se vůbec nedívejte, je tam velice stručný, ale hlavně chybný a nepravdivý popis).

2. Pořídíte si cizojazyčné knihy v zahraničí a necháte si je přeložit.

3. Budete jezdit na výstavy psů a ptát se vystavujících majitelů a chovatelů Stafordšírských bulteriérů.

4. Nejlepší je kontaktovat nějakou chovatelskou stanici Stafordšírských bulteriérů, domluvit si nezávaznou návštěvu a jet se tam podívat. Uvidíte jak se se Stafíky žije a dozvíte se nejvíce. Uvidíte Stafíky v jejich přirozeném prostředí, jak se chovají, co od nich můžete očekávat a i chovatel má na vás více času než na nějaké výstavě psů.

 

Co bych měl od chovatele dostat ?

1. Kupní smlouva (nejdůležitější věc - pokud máte smlouvu tak můžete reklamovat)

2. Kompletní informace o výchově, výcviku, výživě a ostatních potřebách štěněte Stafordšírského bulteriéra.

3. Chovatel je povinnen vás seznámit se zdravotním stavem štěněte, popř. vás vezme k veterinárnímu lékaři, který provede prohlídku o které sepíše zápis o vyšetření a tento zápis dostanete ke smlouvě.

4. Očkovací průkaz nebo Pas zvířete - zde jsou uvedeny nacionále štěněte, datum očkování, odčervení a číslo čipu.

5. Průkaz původu psa - ten při odběru štěněte ještě nemá chovatel dodán z ČMKU, takže vám bude doručen ihned po obdržení z ČMKU.

6. Granulované krmivo pro přechod na vámi vybraný druh krmiva - cca. 1 kg

7. Kousek látky z pelíšku kde vyrůstal pro lepší adaptaci v novém domově.

8. A samozřejmě doklad o zaplacení.

 

Co potřebuji k cestování se psem ?

1. Identifikace psa - je již možný pouze jeden způsob, a to označení zvířete mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Od 3. července 2011 musí být psi označováni mikročipem. Tetování u zvířat provedené před tímto datem je platné, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Vzhledem k různým výkladům tohoto nařízení Vám doporučujeme Vašeho miláčka označit mikročipem !!!

2. Pas zvířete v zájmovém chovu (EU pas) - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

3. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR.

4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - Pes, kočka nebo fretka musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere pověřený veterinární lékař nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do kterékoliv schválené laboratoře. Seznam schválených laboratoří je možné najít na stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být 0,5 MJ/ml. Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce před přesunem zvířete na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při zpětném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp. ověřenou kopii) s výsledky vyšetření. Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které absolvovalo toto vyšetření s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti předcházejícího očkování.
Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha je jedinou schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.
Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
vzteklina@svupraha.cz
www.svupraha.cz

Pokud by byl vzorek zasílán do České republiky ze třetí země, musí odesílatel předem požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz. Pro více informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.
Poznámka:
Při cestování s více než 5 psy, kočkami nebo fretkami, při obchodování s těmito zvířaty anebo pokud toto zvíře/ tato zvířata cestují bez doprovodu fyzické osoby, musí být doprovázena veterinárním osvědčením pro dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než 5 psů, koček nebo fretek do Unie. V těchto případech musí zvířata pocházet z vyjmenovaných třetích zemí nebo zemí uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010. Pro více informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.

k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml...

5. Ošetření proti echinokokóze (odčervení), ošetření proti klíšťatům - členské státy EU mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území některých státu EU.
- některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.
- Zde jsou odkazy na podmínky Velké Británie, Irska, Malty a Finska.

6. Další užitečné odkazy, které můžete potřebovat
- Cestování se zvířaty z České republiky do členských států EU
- Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních členských států EU
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
- Seznam vyjmenovaných třetích zemí v .PDF
- Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí
- Informace o podmínkách cestování s mláďaty psů, koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou na internetových stránkách Evropské komise.