IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

LEGISLATIVA

FAQ

LEGISLATIVA

Seznam zákonů, nařízení
a vyhlášek o zvířatech

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ze dne 15. dubna 1992

Zákon č. 48/2006 Sb. ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon č. 131/2003 Sb. ze dne 3. dubna 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy
a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97