IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

NEMOCI A CHOROBY

FAQ

NEMOCI

Slovníček pojmů,
se kterými se běžně setkáváte nebo se můžete setkat
při návštěvě veterinárního lékaře.

 

SLOVNÍČEK:
Absces: Bolestivý otok - Ohraničené ložisko naplněné hnisem.
Adrenalinová injekce: Užívá se jako léčba proti anafylaktickému šoku.
Akutní: Potíže, které se objeví náhle.
Alela: Kvalitativní forma genu.
Anafylaktický šok: Přehnaná, alergická, potenciálně životu nebezpečná reakce imunitního systému.
Anémie: Snížené množství červených krvinek způsobené ztrátou krve, potlačením funkce kostní dřeně, parazity nebo imunitně zprostředkovaným onemocněním, které ničí červené krvinky.
Antihistamin: Látka, která působí proti účinkům histaminu.
Artritida: Zánět kloubu.
Autoimunitní choroba: Onemocnění, při němž imunitní systém napadá tkáně tělu vlastní.
Benigní: Místní nádor, který se nešíří a není tedy zhoubný (maligní).
Biopsie: Odběr tkáně pro mikroskopicé vyšetření.
Blechy: Nejběžnější vnější parazit napadající psy. Vajíčka kladou mimo tělo hostitele (psa).
Bránice: Sval oddělující hrudní a břišní dutinu, jeden z hlavních dýchacích svalů.
Cukrovka: Diabetes mellitus, onemocnění vyvolané vysokou hladinou cukru v krvi, způsobené nedostatečnou tvorbou inzulinu nebo tím, že tkáně nedokážou vstřebávat inzulin z oběhu.
Cysta: Váček naplněný tekutinou, který vzniká z různých důvodů (zánět, paraziti aj.).
Dědičná nemoc: Zděděná choroba předáváná v genech, která se může projevit kdykoliv během života, rozděluje se na dominantní a recesivní.
Degenerativní nekróza: Rozpad tkáně vedoucí k jejímu odumření.
Dehydratace: Ztráta přirozeného obsahu tekutin v tělesných tkáních.
Demodikóza: Nepřenosné parazitální onemocnění postihující zejména mladé a staré psy, původcem je trudník psí (Demodex canis).
Dermatitida: Zánět kůže.
Dermoid Sinus: Na hřbetě od krku k prutu rostou všem jedincům plemene Rhodesian Ridgeback chlupy obráceným směrem.
Diabetické kóma: Život ohrožující stav při neléčené cukrovce.
Dravčík psí
(Cheyletiella yasquari):
Vnější parazit napadající zejména mladé psy a kočky. Přechodně může napadnout i člověka. Žije v srsti.
Dravčíkovitost
(Cheyletielóza):
Z angličtiny někdy také skákající nebo pochodující lup(walking dandruf) - svědivé onemocnění u štěňat a oslabených nebo starých zvířat, které způsobuje dravčík psí (Cheyletiella yasquari).
Dysplazie: Abnormální vývoj tkání, zejména kostní.
Dysplazie cibulek pigmentovaných chlupů: Zvláštní ztráta chlupů.
Dysplazie kyčelního kloubu: Abnormální vývoj tkáně kyčelního kloubu, který obvykle vede k artritidě. Dysplazie kyčle je částečně dědičná.
Dysplazie pojivové tkáně: Defekt kolagenových svazků, které tvoří podkožní tkáň. Extrémní porušení podkožní tkáně, narušení krevních vlásečnic, praskání kůže. Samotná kůže často odpadá, je sametová a často se trhá.
Eklampsie: Křečovitý stav postihující matky. Je způsoben nízkou hladinou vápníku v krvi.
Ekzém: Obecný termín označující jakýkoliv povrchový zánět kůže (otok).
Endokrinní: Týkající se systému produkujícího hormony (vnitřní sekrece), včetně pohlavních žláz, hypofýzy, štítné žlázy a nadledvin.
Enzymová deficience: Nedostatek trávicích enzymů.
Epilepsie: Dočasná porucha nervového systému způsobená nadměrnou elektrickou aktivitou mozku.
Epulis: Nezhoubný nádor na dásni v blízkosti zubů.
Estrální cyklus: Reprodukční cyklus.
Faryngitida: Zánět hltanu.
Fenotyp: Soubor struktur a funkcí jedince vyjádřených jeho genotypem v konkrétních podmínkách prostředí.
Gastrointestinální: Týkající se žaludku a střev.
Gen: Jednotka genetické informace odpovídající za určitou konkrétní funkci nebo strukturu.
Genotyp: Soubor všech genů daného jedince, který určuje reakci organismu v podmínkách prostředí.
Geriatrie: Obor lékařství zabývající se problémy a chorobami stáří.
Glaukom: Zelený zákal - onemocnění spojené se zvýšením nitroočního tlaku.
Hárání: Období v reprodukčním cyklu, kdy vaječníky produkují a uvolňují zralá vajíčka a fena je přístupná páření.
Hematom: Krví naplněný otok.
Hepatitida: Žloutenka - zánět jater. Je provázena žlutým zbarvením sliznic.
Heterozygot: Jedinec, který má na příslušném lokusu každého ze dvou homologních chromozomů jiné alely téhož genu - heterozygotní stav.
Hlen: Průhledný zvlhčující sekret tvořený buňkami sliznice.
Hnis: Směs bakterií a odumřelých bílých krvinek, obvykle páchnoucí.
Homozygot: Jedinec, který má na příslušném lokusu homologního chromozového páru stejnou alelu onoho konkrétního genu - homozygotní stav.
Hypofyzární dwarfismus: Normální růst štěňat do věku 1-2 měsíců, potom se růst postupně zastaví, štěněti se vrátí jemná štěněcí srst, objevuje se i ztráta srsti a pak záhy uhynou.
Cheyletiella yasquari
(Dravčík psí):
Vnější parazit napadající zejména mladé psy a kočky. Přechodně může napadnout i člověka. Žije v srsti.
Cheyletielóza
(Dravčíkovitost):
Z angličtiny někdy také skákající nebo pochodující lup(walking dandruf) - svědivé onemocnění u štěňat a oslabených nebo starých zvířat, které způsobuje dravčík psí (Cheyletiella yasquari).
Chronický: Potíže trvající delší dobu.
Idiopatický: Vzniklý z neznámé příčiny.
Imunitně zprostředkované onemocnění: Choroba způsobená nadměrnou reakcí imunitního systému.
Infekční laryngotracheitida (Psincový kašel): Infekční zánět hrtanu a průdušnice způsobený řadou mikroorganismů, zejména viry.
Infekční zánět jater: Tzv. "Jaterní psinka" - Hepatitis contagiosa canis (HCC). Virová infekce postihující většinou mladé psy.
Inkontinence: Nekontrolovatelné odkapávání moči, zvláště při lehání. Častější u starších kastrovaných fen.
Inseminace: Způsob nepřirozeného (umělého) osemeňování.
-itida: Koncovka názvů označující zánětlivá onemocnění.
Karcinom: Zhoubný nádor, který má původ v kožních buňkách nebo buňkách tvořících výstelku vnitřních orgánů.
Kardiovaskulární: Týkající se srdce a krevního oběhu.
Kastrace: Chirurgické odstranění pohlavních žláz.
Kolitida: Zánět tlustého střeva.
Kýla: Hernie - vyhřeznutí části břišního orgánu mimo dutinu, v níž je normálně umístěn.
Laryngeální paralýza: Ochrnutí hrtanu, vyskytuje se zejména u velkých a obřích plemen.
Laryngitida: Zánět hrtanu.
Laxativum: Projímadlo. Lék, který uvolňuje střevní obsah a napomáhá vyprazdňování.
Leishmanióza: Infekce, jejíž původce, prvoci rodu Leishmania, přenáší dvoukřídlý hmyz koutule (samičky).
Leptospiróza: Tzv. "Stuttgartská choroba" - horečnaté onemocnění vyvolané bakteriemi. Projevuje se průjmem, zvracením, žloutenkou a těžkým poškozením ledvin. Přenáší se slinami a močí infikovaných psů nebo malých hlodavců (myši, potkani, krysy).
Lipom: Nezhoubný tukový nádor, běžný zejména u starších, obézních psů velkých plemen.
Lokus: Místo na chromozomu, které je obsazeno určitým genem.
Lufenuron: Látka zabraňující vývoji hmyzu používána k hubení blech.
Lymfom: Nádor mízní tkáně.
Maligní: Zhoubný. Například nádor, který má schopnost šířit se do jiných částí těla.
Mastitida: Zánět mléčné žlázy.
Měchovci: Paraziti, hlístice žijící v tenkém střevě, které sají krev.
Metabolická porucha: Porucha látkové výměny v organismu.
Metastázovat: Šířit se do jiných částí těla.
Mukometra: Děloha naplněná hlenem.
Mutace: Proces, kterým se strukturálně (kvalitativně) mění gen.
Nadledvina: Párová žláza umístěná na horním pólu ledvin, která produkuje řadu hormonů včetně adrenalinu a kortizonu.
Nefritida: Zánět ledvin.
Nekróza: Odumření tkáně.
Nystagmus: Záškuby očí způsobené změnami v mozku nebo ve statokinetickém ústrojí.
Oftalmolog: Odborník na oční nemoci.
Osteochondróza: Bolestivé onemocnění postihující rychle rostoucí štěňata velkých plemen při němž se deformují kloubní plochy a uvolňují úlomky chrupavky.
-óza: Koncovka označující chorobný stav orgánu.
Pachová ocasní žláza: Nefunkční pachová žláza na vrchní straně ocasu. Někdy začne být aktivní nebo se zanítí.
Panosteitida: Zánět všech tkání kostí, projevuje se střídavým kulháním během růstu u některých středních a velkých plemen. Většinou samo odezní.
Parainfluenza: Onemocnění ze skupiny zvané psincový kašel, který je vyvolaný různými viry.
Parvoviróza: Virová infekce, při níž se pes nakazí z trusu nemocného psa. Při onemocnění pes zvrací a trpí krvavým průjmem. U mladých psů dochází k zánětu srdečního svalu, což vede záhy k smrti.
Parvovirus: Virus, který způsobuje vážné poškození střevní výstelky, potlačuje funkci imunitního systému (vyvolává parvovirózu).
Patela: Čéška.
Patologie: Obor zabývající se chorobnými změnami v tkáních.
Perianální: V oblasti řitního otvoru.
Perineální: V oblasti hráze, například perineální kýla.
Pleuritida: Zánět výstelky hrudní dutiny (pohrudnice).
Plicní červi: Paraziti, kteří napadají plíce.
Pneumonie: Zápal plic - zánět plicní tkáně.
Poly-: Předpona znamenající nadměrný či mnohonásobný.
Polyartritida: Zánět postihující více kloubů.
Polydipsie: Nadměrná žíznivost, zpravidla psychyckého původu.
Psincový kašel (Infekční laryngotracheitida): Infekční zánět hrtanu a průdušnice způsobený řadou mikroorganismů, zejména viry.
Psinka: Vážná, často smrtelná virová infekce postihující psy.
Psychogenní: Psychického původu.
Pulmonární: Týkající se plic.
Pyo-: Předpona slov týkajících se hnisu.
Pyometra: Děloha naplněná hnisem.
Regurgitace: Vyvrhování potravy z jícnu.
Rohovka: Průhledná povrchová vrstva oční bulvy, která soustřeďuje dopadající světelné paprsky.
Říje: Období v reprodukčním cyklu, kdy vaječníky produkují a uvolňují zralá vajíčka a fena je přístupná páření.
Sítnice: Vrstva buněk citlivých na světlo na zadní straně oka.
Skleróza: Tvrdnutí tkáně, změna její struktury v důsledku stáří nebo zánětu.
Solární dermatitida: Zánět kůže způsobený intenzivním slunečním zářením. nejčastěji postihuje kolie.
Striktura: Zúžení trubicového či dutého orgánu.
Svrab: Silně svědivé strupovité onemocnění kůže způsobené roztočem zákožkou svrabovou (Sarcoptes scabiei), larvy se zavrtávají do kůže.
Systémové onemocnění: Onemocnění postihující celý organismus.
Šedý zákal: Katarakta, zákal oční čočky.
Škrkavky: Paraziti žijící v trávicím ústrojí psa, živí se natrávenou potravou. U štěňat mohou způsobovat průjem.
Šok: Život ohrožující stav vzniklý v důsledku selhání kardiovaskulárního systému, projevuje se fyzickým kolapsem, zrychleným pulsem a zblednutím sliznic.
Štítná žláza: Žláza uložená v oblasti hrdla produkující hormony, které řídí metabolismus.
Tasemnice: Střevní parazit, který se živí natrávenou potravou.
Tenkohlavci: Cizopasní červi, kteří bývají přichyceni ve sliznici tlustého střeva.
Tonzilitida: Zánět krčních mandlí.
Toxoplazmóza: Nakažlivé parazitální onemocnění postihující savce, zřídkakdy se projevuje klinickými příznaky s výjimkou jedinců se sníženou imunitou.
Trichofycie: Houbové infekční onemocnění kůže.
Tumor: Nádor vznikající nekontrolovaným a progresivním množením buněk.
Úplavice močová: Diabetes insipidus - onemocnění vyvolané nedostatkem hormonu hypofýzy (antidiuretického hormonu neboli ADH), který , řídí koncentraci moči v ledvinách. Příznakem je nadměrné pití a močení.
Ušní roztoči: Drobní paraziti žijící ve zvukovodu, kteří způsobují podráždění kůže.
Vazbová skupina: Skupina genů, která má své lokusy na stejném chromozomu.
Vestibulární: Týkající se rovnovážného aparátu ve středím uchu.
Vestibulární syndrom: Onemocnění u starších psů postihující statokinetické ústrojí ve vnitřním uchu. Někdy bývá omylem pokládán za mrtvici.
Vlasovec psí: Parazit žijící v srdci, ucpává cévy. Larvy jsou přenášeny komáry.
Vrh: Štěňata narozená při jednom porodu. Velikost vrhu se liší podle plemen.
Vrozená porucha: Porucha existující již při narození, která může a nemusí být dědičná.
Vřed: Poškození povrchu kůže nebo sliznice zasahující i hlubší vrstvy tkání.
Vši: Paraziti, kteří sají krev a při silném napadení mohou způsobit anémii. Žijí vsrsti, na chlupy lepí svá vajíčka (hnidy).
Vyvrhování potravy: Přirozený jev, součást potravního chování. Děje se bez namáhavého dávení.
Vzteklina: Smrtelné virové onemocnění postihující nervovou soustavu. Přenáší se slinami, obvykle kousnutím nakažených zvířat nebo manipulací s uhynulým tělem.
Wobbler syndrom: Rotace krčního obratle, která se nejčastěji vyskytuje u velkých plemen. Způsobuje ztrátu rovnováhy a poruchy hybnosti, zvláště u zadních nohou.
Zápal plic: Pneumonie - zánět plicní tkáně.
Zelený zákal: Glaukom - onemocnění spojené se zvýšením nitroočního tlaku.
Znak (fen): Označení pro jakoukoliv vlastnost organismu, která je geneticky podmíněna.
Žaludeční šťáva: Směs trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové, u šelem silně koncentrovaná. Mnozí psi přebytek vyvrhují (žlutá pěna), 1x týdně není projevem onemocnění.
Žloutenka: Hepatitida - zánět jater. Je provázena žlutým zbarvením sliznic.

 

V případě jakéhokoliv dotazu nebo připomínek nás kontaktujte e-mailem.
impossant@impossant.cz

 

Základní rady.
Slovníček pojmů, které slýcháte nebo můžete zaslechnout u veterinárního lékaře či mezi kynologickými přáteli.