FAQ - .::Staffordshire Bull Terrier.::.Stafordšírský bulteriér.::.Impossant Bohemia::.

Přejít na obsah
LEGISLATIVA
  • Seznam zákonů, nařízení a vyhlášek
NEMOCI A CHOROBY
  • Základní rady
  • Seznam nemocí a chorob
  • Slovníček pojmů, které slýcháte nebo můžete zaslechnout u veterinárního lékaře či mezi kynologickými přáteli
FAQ
  • Nejčastější otázky
O    P L E M E N I

FAQ

 Často kladené otázky.
1. Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?
2. Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?
3. Co bych měl od chovatele dostat?
4. Co potřebuji k cestování se psem ?
  

1. Proč si pořídit pejska s "Průkazem původu"(s PP)?
Při koupi pejska s PP máte 100% zaručenou povahu. Což znamená, že nikdy nenapadne žádného člověka !!!

Při koupi pejska s PP máte všechny výhody: Smlouva, kompletní  Non-Stop chovatelský servis (pomoc s výchovou a výcvikem,  doprovod na výstavy, pomoc s péčí o zdraví,  pomoc s výživou a mnoho  dalšího), pomoc s výběrem chovatelských potřeb pro běžné denní  využívání. Štěňátko je načipováno (z některých chovatelských stanic i s  EUropasem a i s registrací v Národním registru majitelů zvířat),  naočkováno, odčerveno.

Máte zaručeno, že je alespoň jeden rodič štěňátka testován na L-2-HGA a HC
(více informací o L-2-HGA a HC zde).

Rodiče mají stanoven genetický (DNA) profil. Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat
(více informací o genetickém (DNA) profilu zde).

Pakliže si pořídíte pejska bez PP tak Vám s 99% doma vyroste kříženec  Pittbula a Stafordšírský bulteriér v tom určitě nebude.  Nebudete mít zaručenou povahu a akorát se přidáte mezi ty majitele psů,  kteří mají problémy s chováním svého pejska a tím podporujete  naše úžasné zákonodárce pro tvorbu nesmyslných zákonů na zákaz různých  plemen, která jsou v tom úplně nevinně. Pokud si všimnete  při  mediálních hrůzostrašných zprávách kdy pes napadl člověka tak to  nikdy není  pes s PP, ale vždy kříženec a pokaždé ve  velmi nesprávných rukách. Proto si raději našetřete a nějaký ten čas  vydržte než si budete moci pořídit tohoto vysněného kamaráda  do rodiny.

2. Jak a kde se dozvím co nejvíce o plemeni Stafordšírský bulteriér?
Je několik možností:
1. Pořídíte si jednu z dostupných knih v Česku od pana Ing. Spiese nebo od pí. Volšické (Do všeobecných atlasů psů se vůbec  nedívejte, je tam velice stručný, ale hlavně chybný a nepravdivý popis).

2. Pořídíte si cizojazyčné knihy v zahraničí a necháte si je přeložit.

3. Budete jezdit na výstavy psů a ptát se vystavujících majitelů a chovatelů Stafordšírských bulteriérů.

4. Nejlepší je kontaktovat nějakou chovatelskou stanici  Stafordšírských bulteriérů, domluvit si nezávaznou návštěvu a jet se tam   podívat. Uvidíte jak se se Stafíky žije a dozvíte se nejvíce. Uvidíte  Stafíky v jejich přirozeném prostředí, jak se chovají, co od nich  můžete očekávat a i chovatel má na vás více času než na nějaké výstavě  psů.

3. Co bych měl od chovatele dostat ?
1. Kupní smlouva (nejdůležitější věc - pokud máte smlouvu tak můžete reklamovat)

2. Kompletní informace o výchově, výcviku, výživě a ostatních potřebách štěněte Stafordšírského bulteriéra.

3. Chovatel je povinnen vás seznámit se zdravotním stavem štěněte, popř. vás vezme k veterinárnímu lékaři, který provede prohlídku  o které sepíše zápis o vyšetření a tento zápis dostanete ke smlouvě.

4. Očkovací průkaz nebo Pas zvířete - zde jsou uvedeny nacionále štěněte, datum očkování, odčervení a číslo čipu.

5. Průkaz původu psa - ten při odběru štěněte ještě nemá chovatel dodán z ČMKU, takže vám bude doručen ihned po obdržení z ČMKU.

6. Granulované krmivo pro přechod na vámi vybraný druh krmiva - cca. 1 kg

7. A samozřejmě doklad o zaplacení.

4. Co potřebuji k cestování se psem ?
1. Identifikace psa - je již možný pouze jeden způsob, a to označení zvířete mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař.   K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.   Od 3. července 2011 musí být psi označováni mikročipem. Tetování u zvířat   provedené před tímto datem je platné, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.   Vzhledem k různým výkladům tohoto nařízení Vám doporučujeme Vašeho miláčka označit mikročipem !!!

2. Pas zvířete v zájmovém chovu (EU pas) - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země   (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR.   Vzor pasu pro Českou republiku byl   schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u   schváleného soukromého veterinárního lékaře.

3. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním   schématem dané očkovací látky.
Seznam očkovacích látek proti   vzteklině schválených v ČR.

4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - Pes, kočka nebo fretka  musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných  protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere pověřený veterinární lékař  nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i  chovatel) k vyšetření do kterékoliv schválené laboratoře. Seznam schválených laboratoří je možné najít na stránkách  Evropské Komise. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti  vzteklině musí být 0,5 MJ/ml. Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno  na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce před přesunem zvířete na území EU. Toto tříměsíční období se nepoužije při  zpětném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo provedeno dříve, než  zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou  na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp. ověřenou kopii) s  výsledky vyšetření. Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které  absolvovalo toto vyšetření s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti  předcházejícího očkování.
Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním  veterinárním ústavu Praha je jedinou schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.
Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
vzteklina@svupraha.cz
www.svupraha.cz

Pokud by byl vzorek zasílán do České republiky ze třetí  země, musí odesílatel předem požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz. Pro více  informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.
Poznámka:
Při cestování s více než 5 psy, kočkami nebo fretkami, při  obchodování s těmito zvířaty anebo pokud toto zvíře/ tato zvířata cestují bez doprovodu fyzické osoby, musí být doprovázena  veterinárním osvědčením pro dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než 5 psů, koček nebo fretek do Unie. V těchto  případech musí zvířata pocházet z vyjmenovaných třetích zemí nebo zemí uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č.  206/2010. Pro více informací doporučujeme kontaktovat epodatelna@svscr.cz.
 K tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře.   Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml...

5. Ošetření proti echinokokóze (odčervení), ošetření proti klíšťatům - členské státy EU mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území,   např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území některých státu EU.
- některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území   (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců   neočkovaných proti vzteklině.
- Zde jsou odkazy na podmínky Velké Británie, Irska, Malty a Finska.

kontakt | © 2003-2024 Impossant Bohemia
Design by Impossant Studio
Návrat na obsah